Pietertje Romkes-Romkes

Pietertje Romkes (1877-1961) trouwde laat, op haar 36-jarige leeftijd met een drie jaar jongere visserman, Lubbertje Romkes. Ze kregen een dochtertje, Annigje. Het meisje was drie toen vader Lubbertje kwam te overlijden.

Pietertje was nu in navolging van Lubbertje belanghebbende, en kreeg vijf gulden per week. Maar als kostwinner lukte het haar nauwelijks om rond te komen.

Lubbertje Romkes
Het trouwboekje van Pietertje en Lubbertje

Op 10 januari 1933 klom ze in de pen. De steun, ‘waarvoor ik ook hartelijk dankbaar ben’ blijkt onvoldoende ‘om in een menschwaardig onderhoud tevoorzien, vooral in het winterseizoen nu brandstof en kleeding meerdere uitgaven vragen dan in den zomer’. Of ze een kleine verhoging kan krijgen.

Ook haar verzoek wordt van de hand gewezen.