Gelijke monniken…?

In maart 1942 ontvangt Neeltje na een strijd van negen jaar haar eerste uitkering van fl 4 per week