Jacobje Loosman-De Vries

Jacobje Loosman-De Vries (1862-1932) krijgt als belanghebbende fl 2 als wekelijkse steun. Andere vrouwen krijgen fl 4 of meer. Zij klopt aan bij de Rijksdienst.

Jacobje de Vries trouwt op 20-jarige leeftijd met Andries Loosman. Andries is zowel visserman als lichtwachter, en verdeelt zijn tijd tussen de eilanden Schokland en Urk. Ze kregen zes kinderen, waarvan er twee jong overlijden.

Teunis is zowel visserman als lichtwachter op het eiland Schokland. Op deze foto zijn de lichtwachterswoning en de visafslag te zien

Andries overlijdt in 1922. Jacobje woont nu samen met Hendrik, een ongetrouwde zoon, die tijdens de inpoldering als bakschipper z”n brood verdient. Zeven jaar later wordt Jacobje als belanghebbende erkend en krijgt fl 2 per week toegekend.

Dirkje is het niet eens met het bedrag. Het is crisistijd en ze kan onmogelijk van fl 2 rondkomen. Bovendien, andere vissersvrouwen krijgen fl 4 per week. Ze vraagt of ze ín de gunst mag komen’ en haar steun verdubbelt kan worden, ‘daar wij hier op Urk allemaal even arm als rijk zijn’.