Kan er een kleinigheidje bij?

Dec/28/12 1932

Geachte Mijnheer,

Hierbij een vriendelijk verzoek daar ik een weduwe ben en vier gulden is toegekend is van de Zuiderzee, die ik ongeveer zoowat 2 jaar trek. Maar Mijnheer tot mijn spijt daar zaterdags maar 2 van krijg daar ik een zoon in het Krankzinnigengesticht heb in Zantpoort en daar ook al 2 jaar 2 gulden voor afgeschreven wordt om dat een beetje te dekken.

Dat Mijnheer als weduwe en dan 2 gulden is wel wat krap voor me en nu had ik een vriendelijk verzoek of daar geen kleinigheidje bij kan

In Afwachting

De Weduwe A Koffeman

Wijk 4/89

11/ (onleesbaar) 1933 (ingekomen 13-01)

Mijnheer, daar ik op mijn schrijven afgewezen word, valt me zeer hard. Mijnheer schrijft dat de winkel wel 9 gulden bedragt, maar daar schiet ik thans wat in tekort mijnheer dat was voorheen wel zoo, maar nu heb ik reden tot schrijven mijnheer, ook door de slechte tijd, em dat ik alles nog uitpoffen moet, moet ik heerlijk bekennen dat ik daar wat aan tekort kom aan de 9 gulden. En daar ik hard sjouwen moet met mijn mandje als weduwe en dan nog kwalijk eten er van. En Mijnheer u schrijft van winkel als mijnheer de winkel eens zag zou hij zeggen is dat ook een winkel.

In afwachting

Wed A. Koffeman

Urk